Νίκος Ξουλέης

NIKOS XOULEIS

 ΚΑΤΟΧΟΣ: ΜΑΥΡΗΣ ΖΩΝΗΣ & 3ου DAN ΑΠΟ JIN PAL HAPKIDO MARTIAL ART FEDERATION

10ο LEVEL COMBAT JIN PAL HAPKIDO

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ: ΠΤΥΧΙΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΩΝ

                           DISARMING TACTICS ON WEAPONS

                           (FROM CLOSE DISTANCE) FROM ISRAEL MINISTRY OF DEFENSE

                            AUTHORIZED FROM AMIKAM AZULAY M.A. 1 DIRECTOR

ΠΤΥΧΙΟ BODY LANGUAGE (ABLE PROGRAMME)

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

AUTHORIZED BVSW & V.I.P PROTECTION GROUP